Podsumowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk”.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk” dzięki wsparciu Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W dniach 22-23.08.2023 r. w Gminie Miejskiej Przeworsk zrealizowano zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk”. Koszt całego zadania wyniósł: 21 001,68 zł  z czego ze środków dotacyjnych w kwocie 9 998,97 zł (ze środków NFOŚiGW 8 822,62 zł i WFOŚiGW w Rzeszowie 1176,35 zł) oraz ze środków własnych 11 002,71 zł.

Wykonawcą zadania była firma Remontowo-Budowlana „RAGAR” z siedzibą  przy os. Tysiąclecia 35/16, 31‑610 Kraków. Usunięto łącznie 45,77 Mg odpadów zawierających azbest z 16 posesji, z czego: 4,210 Mg z 2 posesji w wyniku demontażu, a 41,560 Mg z 14 posesji w wyniku odbioru. Usunięte odpady zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku odpadów w Tuczępach (28-142 Tuczępy, Doborów 8 – zarządzający składowiskiem: „Eko-Azbest Sp. z o.o.”).