Prezentacja tematów autorstwa studentów Politechniki Rzeszowskiej

Pomysłami zagospodarowania terenu dwóch istotnych dla Przeworska lokalizacji, pochwalili się 24 maja w ratuszu studenci Katedry Konserwacji Zabytków Politechniki Rzeszowskiej. Skansen Pastewnik w Przeworsku – Zaplecze kulturalno-rozrywkowe – autorstwa Przemysława Dybasia i Wiktorii Jankowskiej oraz Rewaloryzacja historycznych murów obronnych w Przeworsku – Katarzyny Najdek to tematy, które młodzi inżynierowie architektury przygotowywali pod nadzorem naukowym prof. dr hab. inż. Marka Gosztyły.

Tuż po środowej sesji Rada Miasta Przeworska, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wraz z zastępcą Wojciechem Supersonem, Skarbnik Miasta Przeworska Dorotą Jarosz, Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszką Zakrzewską oraz wszystkimi, którzy uczestniczyli we wcześniejszych obradach mogli poznać te ciekawe rozwiązania. W spotkaniu Politechnikę reprezentowała również prodziekan dr inż. Marzena Kłos, Prof. PRz oraz dr inż. arch. Rafał Lichołai.

Studenci, którzy do pracy naukowej wybrali Zajazd Pastewnik w celach projektowych założyli podniesienie standardu i rozszerzenie funkcji hotelowej, adaptację istniejącej wyspy na rzece Mleczce – wprowadzenie dodatkowych miejsc noclegowych, uzupełnienie zespołu o dodatkowe funkcje tj. rekreacyjna, wypoczynkowa i rozrywkowa oraz wizualne uatrakcyjnienie i ożywienie przestrzeni. Drugi z opracowywanych projektów ma na celu wniesienie wspomnienia o dawnym modelu miasta do świadomości mieszkańców oraz ukazanie oryginalnego przebiegu murów obronnych i ulokowania głównych bram wjazdowych.

Po prezentacjach rozpoczęła się dyskusja, w której Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel podziękował studentom i profesorom Politechniki Rzeszowskiej za te pomysły i chęć zajęcia się tematami związanymi z Przeworskiem. Zwrócił uwagę na korzyści jakie wynikają z wieloletniej współpracy z prof. dr hab. inż. Markiem Gosztyłą oraz rzeszowskimi uczelniami. Podziękował również Prodziekan dr inż. Marzenie Kłos, Prof. PRz. za zadeklarowaną pomoc w ewentualnym kosztorysowaniu prac i realizacji studenckich propozycji. Głos w dyskusji zabrali również zebrani na sali, doceniając zaangażowanie młodych architektów i wyrażając nadzieję na – przynajmniej częściowe – zrealizowanie projektów.


Pastewnik – Koncepcja zabudowy uzupełniającej skansenu w Przeworsku

Autorzy: inż. arch. Wiktoria Jankowska, inż. arch. Przemysław Dybaś
Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. Marek Gosztyła

Prezentacja
Wizualizacja

Rewaloryzacja Historycznych Murów Obronnych w Przeworsku

Autor: inż. arch. Katarzyna Najdek
Projekt został opracowany pod nadzorem prof. dr hab. inż. Marka Gosztyły

Prezentacja

Fotorelacja