Kolejny nabór do mini żłobka „Spynka” prowadzonego na terenie miasta Przeworska/ ЧЕРГОВИЙ НАБІР НА МІНІ КРИНЕР „СПИНКА” В МІСТІ PRZEWORSKA

Wypełnij poniższy Formularz zgłoszenia dziecka do mini żłobka „Spynka” LUB skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk. Tel. 16-648-72-16

Formularz zgłoszenia dziecka do Spynki/ Форма запису до Спинка: https://spynka.org/#formularz

Gmina Miejska Przeworsk w ramach porozumienia o współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie, utworzyła placówkę opiekuńczo wychowawczą dla dzieci z Polski i Ukrainy. W Przeworsku przy ul. Jana Kilińskiego powstała „SPYNKA”, czyli miniżłobek dla dzieci wieku 1-6 lat z Polski i z Ukrainy. Spynka – to po ukraińsku „oparcie krzesła” albo „plecy”. Polakom kojarzy się to ze spinką lub spinaczem. Nazwa obrazuje misję programu: wspieramy łącząc, łączymy wspierając. Spynka to miejsce dziennej opieki dla najmłodszych dzieci, ale także profesjonalnie przygotowane programy edukacyjne, których celem jest integracja dzieci z Ukrainy z rówieśnikami. Zarówno dla ukraińskich dzieci, jak i ich matek Spynki są miejscami adaptacji i integracji z lokalną społecznością. Dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa.


Od kwietnia 2022 roku Fundacja Rozwoju Dzieci, w partnerstwie z UNICEF, Plan International, World Childhood Foundation i innymi międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi oraz we współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, realizuje Program „SPYNKA” wspierający dzieci i matki z Ukrainy. Wychowawcami w Spynce są opiekunki (ukraińskie i polskie), które zostały specjalne przygotowane do prowadzenia zajęć edukacyjnych.


Jeśli chcesz zapisać swoje dziecko do miniżłobka „SPYNKA” skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk. Tel. 16-648-72-16. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem dziecka w placówce.
„SPYNKA” działa od poniedziałku do piątku w godz. Od 7:00 do 17:00. Więcej informacji na stronie: www.spynka.org