Konferencja poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II

W roku jubileuszowym 630-lecia nadania praw miejskich Przeworskowi, zorganizowana została konferencja poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II – jednemu z największych synów polskiej ziemi, człowiekowi niezłomnej i głębokiej wiary.

Spotkanie zorganizowane przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie“ skierowane szczególnie do ludzi młodych zgromadziło w sali Miejskiego Ośrodka Kultury Przeworsku m.in. uczniów przeworskich szkół podstawowych. Jako gospodarz miejsca w konferencji uczestniczył również Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska wraz z zastępcą Wojciechem Supersonem oraz Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszką Zakrzewską. Witając wszystkich zebranych, burmistrz podzielił się również własnymi wspomnieniami ze spotkania z Papieżem.

Na zaproszenie ks. Piotra Buka Przewodniczącego Rady Fundacji, wspomnienia oraz prelekcje dotyczące nauczania św. Jana Pawła II wygłosili abp senior Józef Michalik, ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, ks. dr hab. Wacław Siwak oraz prof. Ryszard Stocki.