Przeworskie Spotkania Artystyczno – Naukowe 2023

11 maja 2023 r. w przeworskim ratuszu odbyła się konferencja PRZEWORSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNO-NAUKOWE „Interakcje sztuk wizualnych i nauk biologicznych”, która towarzyszyła 5. edycji międzynarodowego Sympozjum Projekt 5th Art&Science „Art of Apoptosis”/”Sztuka Apoptozy„.

Celem konferencji było podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji między naukowcami, biologami oraz artystami sztuk wizualnych i próba zdefiniowania możliwości intelektualnych interakcji między tymi środowiskami.

Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska – „Szanowni Państwo, cieszę się, że nasz ratusz stał się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego. I to kultury, nie boję się tego powiedzieć, na najwyższym poziomie. A dowodem tego jest dzisiejsza konferencja: Przeworskie Spotkania Artystyczno-Naukowe 2023 „Interakcja sztuk wizualnych i nauk biologicznych”. Kontynuując owocną i twórczą współpracę miasta Przeworska z Instytut Sztuk Pięknych / Uniwersytet Rzeszowski, z nieukrywaną radością kolejny raz gościmy studentów, absolwentów, doktorantów i artystów pedagogów związanych z projektem „Art and Science”, w tym roku jego 5 edycji. Doświadczenie lat poprzednich, oparte na efektach wspólnych działań z akademickim środowiskiem artystycznym, skłoniło mnie jako Burmistrza Miasta Przeworska do wsparcia i tegorocznej inicjatywy zaproponowanej przez przeworszczanina prof. Marka Olszyńskiego. Żywię nadzieję, że uczestnicy 5 edycji ART & SCIENCE: Sztuka Apoptozy, zostali naszym miastem – Przeworskiem, zainspirowani i ubogaceni naukowo oraz kulturalnie”. Burmistrz dziękując za współpracę prof. Markowi Olszyńskiemu, władzom Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytutowi Nenckiego PAN w Warszawie podkreślił, że #Przeworsk zawsze z otwartością czeka na artystów i ludzi nauki.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych prof. dr. hab. Paweł Grata. Nad porządkiem wystąpień naukowych czuwał prof. dr hab. Mirosław Pawłowski (ISP UR).

Wykłady:

  • Czy biologia molekularna może inspirować artystów? – prof. dr hab. Adam Szewczyk (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa, Polska Akademia Nauk)
  • Czy „Edunia” przetrwa „Mona Lisę”? O „trzeciej kulturze”, czyli awangardzie naszych czasów. – dr Anna Steliga (Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Rzeszowski)
  • Biologia abstrakcji niewiedzy. – Witold Stypa (Museum of Future, Berlin, Niemcy)
  • Obrazy umysłu – umysł w obrazach. – prof. Zbyněk Janáček (Uniwersytet Ostrawski, Czechy).

Historię projektów Art and Science w latach 2017-2023 przedstawili dr hab. Marek Olszyński (Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Rzeszowski) oraz prof. dr hab. Adam Szewczyk (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa).