Święto Narodowe Trzeciego Maja

WIWAT MAJ! TRZECI MAJ „Dzień trzeciego maja, jako rocznica Konstytucji 1791 r., ustanawia się w całej Rzeczypospolitej Polskiej, jako uroczyste święto po wieczne czasy” – postanowił Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 r.

Od mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Barbary – oo. Bernardynów rozpoczęły się uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja, w których uczestniczyły władze miasta i powiatu, dyrektorzy, kierownicy i prezesi instytucji oraz spółek miasta i powiatu, poczty sztandarowe, a także zaproszeni goście.

Mszy koncelebrowanej przewodniczył o. Erwin Ceklarz, gwardian klasztoru oo. Bernardynów. Uroczysty charakter eucharystii podkreślił udział pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku.

Po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę pod przewodnictwem kapelmistrza Tadeusza Zaręby oraz przemówieniu Starosty Przeworskiego, przed tablicą pamiątkową złożyli kwiaty m.in. Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska wraz z zastępcą Wojciechem Supersonem, Rada Miasta Przeworska oraz Zarząd Powiatu Przeworskiego, delegacja Garnizonu Jarosław, delegacje jednostek miejskich i powiatowych oraz lokalnych organizacji.

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. stanowiła zwieńczenie reform Rzeczpospolitej podjętych w okresie obrad Sejmu Czteroletniego (1788-1792).