Ul. Stolarska w nowej odsłonie

Widać już efekty prowadzonej inwestycji na ul. Stolarskiej w Przeworsku. W ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych wykonano odwodnienie w postaci nowych studzienek kanalizacyjnych, przykanalików i krat ściekowych, ułożono w ciągu ulicy kostkę brukową wraz z obrzeżami, zamontowano palisady ozdobne oraz dwie nowe latarnie, a także wykonano nowe schody z płyt betonowych.

W najbliższym czasie, by to miejsce było w pełni bezpieczne zamontowane zostaną barierki oraz wytynkowana zostanie elewacja muru oporowego wzdłuż ulicy. Kosztorysowa wartość robót to 378 125,35 zł. Prace wykonuje firma DRO – BRUK Bogdan Wojtuń.