Gloria victis!

Szczególna, 160. rocznica powstania styczniowego zgromadziła młodzież i harcerzy przy ogniu, rozpalonym nieopodal Mogiły Powstańczej w Przeworsku. Tradycyjnie we wspomnieniowym spotkaniu uczestniczył Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Majba, zastępca burmistrza Wojciech Superson oraz Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska.

13. Przeworska Drużyna Harcerek i Harcerzy „Kresy” na czele z harcmistrz Agnieszką Bernacką zadbali o odpowiednią oprawę wydarzenia inicjując powstańcze pieśni i gawędę. W tym roku obecna była również 4. Drużyna Ziemi Jarosławskiej „Chłopaki z AK” oraz Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku wraz z przedstawicielami uczniów, pod opieką nauczycielki Justyny Flis.

Wspomnieniem i odczytanymi fragmentami utworu „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej, przywołaliśmy tamten bohaterski czas. Choć Przeworsk znajdował się pod zaborem austriackim wielu naszych rodaków dołączyło do oddziałów w Królestwie Polskim. Pochodzili z różnych stanów. Byli to szlachcice i doświadczeni żołnierze, jak kawalerzysta porucznik Zabielski, młodzi rzemieślnicy – na przykład koledzy mieszkający przy jednej ulicy – bracia Golankiewiczowie i Karol Rolski, rzeźnik. Był student prawa Kasper Kadlewicz i uczeń Eugeniusz Jaskóła. Rannych przywożonych do ordynackiego szpitalika powstańczego leczył Filip Malina. Niewątpliwie było ich bardzo wielu, skoro jako weterani mieli zwyczaj ustawiania się przed ratuszem w czworoboku i śpiewania pieśni. Ważną rolę w powstaniu styczniowym odegrały kobiety, które na przeworskiej ziemi reprezentuje Ksawera Zdrojewska. W naszym mieście na ul. Kilińskiego mieścił się punkt wykonywania bandaży.

Po apelu młodzież i harcerze wzięli udział w grze terenowej typu LARP, której fabuła oparta była o dostępne wiadomości o powstańczym Przeworsku. Na swojej drodze spotkali m.in. Kaspra Kadlewicza, Stanisława Zabielskiego oraz miejsca takie jak np. szpitalik powstańczy.