Budżet miasta Przeworska na 2023 r. uchwalony jednogłośnie

Budżet miasta Przeworska na 2023 r. uchwalony jednogłośnie. Burmistrz zaznaczył, że w niełatwych czasach celem jest dalszy rozwój miasta, nie tylko w ramach środków własnych, ale wszystkich możliwych środków zewnętrznych, o których pozyskanie nieustannie zabiegamy.

Burmistrz Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel podziękował zastępcy Wojciechowi Supersonowi, sekretarz Agnieszce Zakrzewskiej, kierownikom referatów, kierownikom i dyrektorom jednostek. Szczególne podziękowania za ogrom pracy skierował do Skarbnika Miasta Doroty Jarosz i pracowników referatu finansowo-księgowego.

Słowa podziękowania złożył również radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu, którego konstrukcja pozwoli nam zrealizować najważniejsze zadania i utrzymać zrównoważone tempo rozwoju miasta.