104. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

Po dwóch latach przerwy, przeworszczanie i przybyli do naszego miasta goście zebrali się na rynku, by uczcić najważniejsze święto narodowe. W uroczystościach uczestniczyły władze samorządowe miasta i powiatu, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Huk, służby mundurowe, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, poczty sztandarowe instytucji, szkół, stowarzyszeń i organizacji działających w Przeworsku.

Msza Święta w intencji Ojczyzny odbyła się w Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego, podczas której tradycją lat poprzednich kadeci klas służb mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku złożyli ślubowanie: „Ja kadet Klasy Mundurowej ślubuję: służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić Jej niepodległości i granic. Honoru kadeta strzec. Symboli narodowych bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, starań wszelkich nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”. Rosnąca co roku liczba uczniów klas mundurowych biorących udział w miejskich uroczystościach to wspaniały przykład patriotyzmu wśród młodzieży. Uroczystą mszę świętą uświetnił udział Orkiestry Dętej pod kierownictwem Tadeusza Zaręby oraz Chóru Męskiego „Echo”.

Przed tablicą pamiątkową setnej rocznicy odzyskania niepodległości na miejskim ratuszu Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska w swoim przemówieniu wyraził wdzięczność i szacunek dla twórców Niepodległej. Zwrócił uwagę również na wydarzenia po roku 1918 i trudną historię tworzenia naszego Państwa na nowo. Dziękując za obecność potomkom przeworskich patriotów, przywołał pamięć o gen. Janie Władysławie Chmurowiczu, płk. pilocie Tadeuszu Henryku Rolskim, mjr. Janie Gryczmanie i por. Józefie Benbenku. Głos zabrała także Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Huk, która szczególną uwagę zwróciła na rolę kościoła w kształtowaniu poczucia przynależności do nieistniejącego na mapie Europy kraju.

Uroczystości zwieńczyło złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą setną rocznicę odzyskania niepodległości oraz tablicą upamiętniającą generała brygady Jana Władysława Chmurowicza.