Spotkanie Przeworskiego Klastra Energii

We wtorek 8 listopada w przeworskim ratuszu gościliśmy członków Przeworskiego Klastra Energii. Spotkanie miało charakter sprawozdawczy z realizacji podjętych działań w roku 2021, oceny potencjału członków klastra oraz przygotowania do planowanych działań przedinwestycyjnych na terenie gmin członków klastra tj. Miasta Przeworska, Gminy i Miasta Sieniawa, Gminy Przeworsk, Gminy Gać oraz Gminy Zarzecze. Obecni na spotkaniu przyjęli budżet na rok 2023 oraz omówili możliwe do przygotowania zadania związane z budową instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy też instalacji wiatrowych dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej naszych gmin.