Umowa na zakup samochodu dla niepełnosprawnych

Wczoraj, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wspólnie ze Skarbnikiem Miasta Przeworska Dorotą Jarosz podpisał umowę z Powiatem Przeworskim na realizację Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D – na przekazanie przez PFRON środków na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania wynosi 100 000 zł.