Ślubowanie nauczycieli

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela …” – to fragment ślubowania, które 24 października złożyły Pani Aleksandra Zając oraz Pani Joanna Żak, uzyskując kolejny stopień awansu zawodowego. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel, który odebrał roty, życzył nowo mianowanym nauczycielom, aby awans ten był powodem do osobistej satysfakcji, ugruntowaniem pozycji zawodowej i motywacją do dalszego rozwoju. Ambitna kadra to fundament naszej oświaty i zapewnienie rozwoju edukacyjnego uczniów.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego odbył się w obecności Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej zastępcy burmistrza Wojciecha Supersona oraz Sekretarz Agnieszki Zakrzewskiej.