Drogi dojazdowe do pól zmodernizowane

Zakończyła się modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przeworsku przy ul. Aleksandrów. Prace przy ul. Za Parowozownią ciągle trwają.

  • Ulica Aleksandrów po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża na powierzchni 756 m2, powstała nawierzchnia z płyt żelbetowych o wielkości 567 m2 i grubości 15 cm na podsypce piaskowej oraz z tłuczniowymi poboczami grubości 10 cm. Wartość tych robót wyniosła 124 679,29 zł.
  • Na ul. Za Parowozownią położona już została podbudowa z kruszywa o grubości 23 cm na powierzchni 858 m2, a obecnie trwają roboty związane z dwukrotnym nawierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysem kamiennym na powierzchni 598 m2. Całość inwestycji będzie wynosiła 64 137,89 zł.

Dzięki staraniom Leszka Kisiela Burmistrza Miasta Przeworska przyznane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dotacje pozwalają na zrównoważony rozwój naszego miasta i umożliwią dokończenie kolejnych etapów zaplanowanych inwestycji.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego BUDINSTEL Beata Kalamarz z Przeworska.