Głosowanie – Budżet Obywatelski Miasta Przeworska na rok 2023

Głosowanie przeprowadza się poprzez osobiste złożenie wypełnionej karty do głosowania: w kancelarii Urzędu Miasta Przeworska – ul. Jagiellońska 10, parter, wysłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, z dopiskiem „Budżet obywatelski miasta Przeworska na rok 2023 – głosowanie”, lub też wysłanie skanu wypełnionej karty do głosowania na adres: bo@przeworsk.um.gov.pl .
Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.

W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.

W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione wszystkie karty wypełnione przez te osoby będą uznane za nieważne.

Obliczanie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów. Wyniki głosowania podawane są niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Przeworska https://www.przeworsk.um.gov.pl oraz w oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Przeworska.

Głosować można do 7 października br.

Karty do głosowania – projekty lokalne

Karta do głosowania – projekty lokalne – pobierz.pdf

Karta do głosowania – projekty lokalne – pobierz.docx

Karty do głosowania – projekty ogólnomiejskie

Karta do głosowania – projekty ogólnomiejskie – pobierz.pdf

Karta do głosowania – projekty ogólnomiejskie – pobierz.docx

Karty do głosowania można również pobrać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Przeworska.