83. rocznica wybuchu II wojny światowej

„O, Panie, któryś jest na niebie,

Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!

Wołamy z wszystkich stron do Ciebie

O polski dom, o polską broń.”

83 lata temu wybuchła wojna, która zmieniła losy świata. Odcisnęła ogromne piętno na naszym narodzie. 1 września 2022 r., by uczcić bohaterów tamtych wydarzeń, z-ca burmistrza Wojciech Superson, Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska oraz przedstawiciel przeworskich kombatantów pan Tadeusz Gołdasz zapalili znicze i złożyli symboliczne róże na mogile Żołnierza z 1939 roku, grobach Nieznanych Żołnierzy oraz mogiłach Żołnierzy Kampanii Wrześniowej. Wspólnej modlitwie i wspomnieniom przewodniczyli jak co roku niezastąpieni Harcerze z Kresów na czele z hm. Agnieszką Bernacką. Pamiętajmy, odwiedzając groby naszych bliskich, o bohaterach, patriotach, którzy spoczywają na przeworskim cmentarzu.