Pomoc PCK prosto z miejskich magazynów

Od 26 lutego br. miejskie magazyny przy Lubomirskich 16 nieodpłatnie udostępnione przez Leszka Kisiela Burmistrza Miasta Przeworska PCK Przeworsk są wykorzystywane w ramach udzielania wsparcia i pomocy humanitarnej ukraińskim rodzinom. W minionym tygodniu burmistrz Przeworska wraz z dyrektorem Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Maciejem Maruszakiem oraz prezesem PCK w Przeworsku Tomaszem Hucem przeprowadzili wizytację na terenie magazynów, z których wysłano już 288 transportów (tirów, busów) z pomocą humanitarną (przyjęto ponad 500 dostaw busami). Tu również wydawane są paczki z niezbędnymi artykułami spożywczymi i przemysłowymi, a także rozdysponowywane są do szkół i przedszkoli województwa podkarpackiego materiały edukacyjne, promocyjne oraz dydaktyczne. Zastępca burmistrza Wojciech Superson uczestniczył w odebraniu 2 000 plecaków wypełnionych wszelkimi potrzebnymi artykułami szkolnymi (zeszytami, długopisami, ołówkami, farbami, kredkami, piórnikami, nożyczkami itp.) Plecaki te zostaną rozdane najbardziej potrzebującym rodzinom polskim i ukraińskim zamieszkującym powiat przeworski.

Przy Lubomirskich 16 realizowany jest także Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, dla mieszkańców miasta – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku oraz dla otoczonych opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku. Produkty wydawane są 3 razy w ciągu roku. Obecnie w naszym mieście jest 529 beneficjentów programu, natomiast w gminie jest 695 osób.