Awans nauczycielek z przeworskich szkół

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, tymi słowami roty, uroczyście w obecności Leszka Kisiela, Burmistrza Miasta Przeworska, cztery nauczycielki przeworskich szkół podstawowych potwierdziły awans zawodowy do stopnia nauczyciela mianowanego. Odebranie aktów nadania stopnia awansu zawodowego odbyło się w piątek 26 sierpnia.

Awansowane zostały: Sabina Buczek – nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku, Magdalena Cieślak – nauczyciel w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku, Monika Trojnar – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku, Katarzyna Żygadło – nauczyciel fizyki i matematyki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku. Stopień nauczyciela mianowanego wszystkie panie otrzymały po zdanym egzaminie, poprzedzonym odbyciem niezbędnego stażu.

Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska pogratulował paniom sukcesu zawodowego i życzył wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku szkolnym oraz dalszych latach trudnej misji pedagoga i wychowawcy.