Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” zaprasza na spotkanie konsultacyjne

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta Przeworska na otwarte spotkanie dotyczące kierunków pracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” na lata 2021-2027, które odbędzie się dnia 31 sierpnia 2022 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej „Terapia”, ul. Kilińskiego 2, 37-200 Przeworsk.