Prace modernizacyjne przy ul. J. Piłsudskiego

Od poniedziałku trwają prace modernizacyjne przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Czasowe utrudnienia w ruchu obejmują chodnik oraz pas jezdni. Prosimy użytkowników tej części miasta o wyrozumiałość.

  • Zadanie realizowane jest w ramach zamówienia pn. Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska” i współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
  • Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe, wykonanie chodnika oraz przejść dla pieszych z kostki betonowej na powierzchni 1 656 m2 wraz z montażem krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 2 421 m2, regulację istniejących studzienek i włazów kanałowych.
  • Wykonawcą inwestycji jest firma DRO – BRUK Bogdan Wojtuń z siedzibą Gniewczyna Tryniecka.