Ul. Cicha w remoncie

Wakacje wakacjami, a remonty w naszym mieście realizowane są zgodnie z planem. Przebudowa ul. Cichej obejmuje w pierwszej kolejności roboty rozbiórkowe, a następnie wykonanie chodnika oraz zjazdów z kostki brukowej na powierzchni 145 m2 wraz z montażem krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 800 m2, wzmocnienie skarpy płytami ażurowymi. Wyregulowane także zostaną istniejące studzienki i włazy kanałowe. Wartość prac – 216 498,28 zł. Ich wykonawcą jest DRO – BRUK Bogdan Wojtuń z siedzibą Gniewczyna Tryniecka.

Zadanie realizowane w ramach zamówienia pn. Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska” i współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.