Rozbudowa cmentarza pod Rozborzem

Trwające, dzięki staraniom Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela, prace przy rozbudowie cmentarza pod Rozborzem powoli dobiegają końca. Obecny etap ma zakończyć się w tym roku.

Do tej pory wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej na dwóch głównych istniejących alejach o łącznej powierzchni 1040 m2. Wzdłuż zmodernizowanych alejek wymienione zostały krawężniki drogowe.

Szczególnie istotną sprawą, która poprzedzona była długofalowymi negocjacjami oraz przygotowaniami, jest powiększenie przestrzeni przeznaczonej na pochówek. W nowo powstałej części cmentarza wykonano uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i odwodnienie oraz wydzielono kwatery na miejsca grzebalne wraz z utwardzeniem terenu przewidzianym pod aleje.

W przyszłym roku planowane jest kontynuowanie remontu alejek oraz zlecone zostaną prace projektowe remontu kaplicy.