Zamknięcie skrzyżowania ul. Węgierskiej z ul. Żytnią oraz ul. Wiejską

W najbliższą środę zamknięte zostanie skrzyżowanie ul. Węgierskiej z ul. Żytnią oraz ul. Wiejską – informuje firma STRABAG. Utrudnienia związane są z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od km 150+060,60 do km 150+600,00 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk”. Tego dnia prowadzone będą roboty bitumiczne.
W razie niesprzyjających warunków pogodowych, zamknięcie nie zostanie wprowadzone.