Święto Samorządu Miasta Przeworska

29 maja odbyła się uroczysta msza św. w kościele pw. Chrystusa Króla z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Msza sprawowana była w intencji przeworskiego samorządu i działających w nim ludzi. Serdecznie dziękuję ks. Proboszczowi Janowi Miazdze za przyjęcie nas w swojej parafii. Dziękuję Wikariuszowi ks. Piotrowi Zawadzkiemu za homilię i przełożenie dzisiejszego czytania o Wniebowstąpieniu Pańskim do naszej służby wobec mieszkańców Przeworska.

Dziękuję za wspólną modlitwę radnym: przewodniczącemu Tomasz Majba, Elżbieta Cholewa, Leszek Gmyrek, Marek Janisz, Anna Świderska-Ciupa, Benedykt Magoń, Kamil Płoskoń, Maciej Szewczyk, Mateusz Kowal, Paweł Łuc oraz swojemu zastępcy Wojciechowi Supersonowi, Sekretarz Miasta Agnieszce Zakrzewskiej, Skarbnik Miasta Dorocie Jarosz, a także wszystkim uczestnikom mszy. św.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i święto samorządowe muzycznie oprawiła orkiestra dęta pod kierownictwem Tadeusza Zaręby.
Przypomnijmy: 27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa.