III Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

Piękne Czytanie nagrodzone. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych miasta i powiatu przeworskiego zmierzyły się z tematyką legend w III Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania pod patronatem Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska. Tegoroczny konkurs miał formę online, uczestnicy nagrywali filmy video z czytania wybranych fragmentów lektur. Do pięknego czytania uczniów zaprosiły Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku.

Po obejrzeniu nagrań, komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia, które uczestnicy odebrali podczas uroczystego ogłoszenia wyników w przeworskim ratuszu 20 maja. Gratulacje i nagrody wręczyli z-ca Burmistrza Miasta Przeworska Wojciech Superson, wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Marzena Fiołek, Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku Lidia Bułaś.

Konkurs, który cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży ma na celu propagowanie czytelnictwa, doskonalenie umiejętności pięknego czytania, odkrywanie i popularyzowanie literatury pięknej twórców regionalnych i lokalnych, poznawanie historii i legend związanych z miejscem zamieszkania, uwrażliwianie młodzieży na piękno języka ojczystego, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności uczniów, a także organizowanie i uczenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. W konkursie wzięło udział 97 uczniów z 21 szkół. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.