Inwazyjne gatunki obce

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) informuje, że 18 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa o gatunkach obcych, która określa krajowe ramy prawne dla przeciwdziałania Inwazyjnym Gatunkom Obcym (IGO) stwarzającym zagrożenie dla UE oraz Polski. Zachęcamy do zapoznania z nowymi regulacjami prawnymi, zwłaszcza osoby prowadzące sklepy zoologiczne czy ogrodnicze. Za naruszenie przepisów dotyczących IGO grożą wysokie kary dlatego GDOŚ zachęca do podjęcia działać zaradczych, by nie narazić się na popełnienie wykroczenia lub przestępstwa. Szczegółowe informacje odnajdziecie państwo na stronie:  https://www.gov.pl/web/gdos/uwaga-wazne-informacje-ws-inwazyjnych-gatunkow-obcych-groza-wysokie-kary. Ciekawe informacje oraz prezentacje z fotografiami gatunków inwazyjnych roślin i zwierząt można pobrać na stronie: https://projekty.gdos.gov.pl/materialy-ze-szkolen-na-temat-igo.

Inwazyjne gatunki obce (IGO) to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności IGO oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych, poprzez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo lub przekazywanie patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów.


Szereg gatunków wykorzystywanych w leśnictwie i rolnictwie świadomie zostało sprowadzonych przez człowieka w celu zwiększenia produkcji i konkurencyjności na rynku (np. dąb czerwony, łubin trwały) lub zostało posadzonych jako rośliny ozdobne w ogrodach i parkach (np. klon jesionolistny, nawłoć kanadyjska).

IGO oddziałują na rodzimą różnorodność biologiczną prawie wszystkich ekosystemów ziemi i stanowią jedno z największych zagrożeń dla tej różnorodności. Od XVII wieku IGO przyczyniły się do wyginięcia prawie 40% gatunków zwierząt, dla których przyczyna wyginięcia jest znana