Kolejny etap stabilizacji osuwiska ul. Wałowej

Rusza kolejny etap skomplikowanych prac przy stabilizacji osuwiska w rejonie ulic Bernardyńskiej, Wałowej i Krętej w Przeworsku. To już trzecia część inwestycji, niezwykle istotnej z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców tego terenu. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze w postaci karczowania drzew i krzaków, przełożenie instalacji gazowej, demontaż istniejącego rurociągu i montaż nowego. Skarpa będzie zabezpieczona konstrukcyjnie, przeprowadzone zostanie gwoździowanie oraz zabezpieczenie przeciwerozyjne. Powstanie nowa kanalizacja deszczowa.

25 kwietnia Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska podpisał umowę na realizację kosztownej inwestycji opiewająca na kwotę 2 165 568,50 zł. z wykonawcą zadania firmą MG Infrastruktura Marian Wołczyk z Rzeszowa. Zadanie jest w większości finansowane z promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Prace potrwają 6 miesięcy.

Podpisanie umowy