Spotkanie Wielkanocne z Seniorami

21 kwietnia 2022 r. w Dzienny Dom „Senior+” w Przeworsku odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne, w którym uczestniczyli Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, z-ca burmistrza Wojciech Superson, Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska, Skarbnik Miasta Dorota Jarosz, dyrektor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku Magdalena Szlachta oraz gwardian klasztoru oo. Bernardynów w Przeworsku o. Erwin Ceklarz.

W czasie poprzedzającym Święta Wielkanocne uczestnicy DDS wraz z terapeutami wykonali kartki świąteczne, stroiki oraz ozdoby, które udekorowały placówkę. Na spotkaniu nie zabrakło tradycyjnych potraw, a także słodkości. Ucztę dla ducha stanowiła poezja zaprezentowana przez seniorów oraz wspólny śpiew pieśni przygotowanych na tę okoliczność. Nie zabrakło także wspomnień o wielkanocnych, niekiedy już zapomnianych, tradycjach. Spotkanie Wielkanocne upłynęło w świątecznej i serdecznej atmosferze.