Ruszają kolejne inwestycje drogowe

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel w obecności Skarbnika Miasta Doroty Jarosz oraz swojego zastępcy Wojciecha Supersona, podpisał z firmą DRO – BRUK Bogdan Wojtuń z Gniewczyny Trynieckiej umowę na wykonanie drogowych robót budowlanych i parkingu.

Zakres prac będących przedmiotem umowy obejmuje kolejny V etap budowy parkingu przy ul. Słowackiego, modernizację schodów przy ul. Królowej Jadwigi, a także modernizację przejścia na ul. Kasztanowej. Zgodnie z ofertą przetargową koszt wykonanych prac wyniesie 492 860,14 zł. Realizacja zadania będzie trwała 5 miesięcy, co oznacza, że mieszkańcy z parkingu oraz zmodernizowanych schodów i przejścia będą mogli korzystać już pod koniec września.