Krótsze godziny pracy Urzędu Miasta Przeworska w Wielki Piątek