Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Szczególny wydźwięk miały tegoroczne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Słowa Bóg, Honor, Ojczyzna, które przyświecały Niezłomnym, w obliczu wojny za wschodnią granicą wywołują jeszcze większe emocje.

W zorganizowanych obchodach w Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku, jako partner wydarzenia, uczestniczył Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wraz z zastępcą Wojciechem Supersonem, Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszką Zakrzewską oraz Skarbnik Miasta Dorotą Jarosz.

Ks. prałat Tadeusz Gramatyka w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego odprawił mszę św., którą uświetniła obecność pocztów sztandarowych, Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „Bella Voce” oraz Gminnej Orkiestry Dętej.

Po Eucharystii, na placu kościelnym odbył się Apel Poległych oraz salwa honorowa oddana przez żołnierzy z 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu. Poprzez złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Tadeusza i Edwarda Cieślów, zaproszeni goście oddali hołd Żołnierzom Niezłomnym.