Pomoc dla Ukrainy

Mieszkańców Przeworska, którzy przyjęli pod swój dach rodziny z Ukrainy prosimy o zgłoszenie tego faktu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku:

 • tel.: 16 648 72 16 (w godz. 7.00-15.00, poniedziałek – piątek)
 • tel.: 607 974 607 (codziennie w godz. 7.00-22.00)

Pod tymi samymi numerami rejestrowani są także Ukraińcy potrzebujący noclegu.

 • Ratusz (wejście od strony fontanny): od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku
 • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
 • Przedszkole Miejskie nr 3 w Przeworsku

W sklepach i aptekach:

 • Intermarché Przeworsku
 • Bricomarché Przeworsku
 • Alijan, ul. Głęboka, ul. Szpitalna
 • PSS, pl. Mickiewicza
 • PSS, Rynek
 • PSS SEZAM, ul. Tysiąclecia
 • Rossman
 • Apteka Różana, ul. Lwowska
 • Apteka, ul. Szpitalna
 • Apteka Dr. Max, Rynek

Dla potrzeb PCK Przeworsk, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel udostępnił budynek i garaże przy ul. Lubomirskich 16:
7 dni w tygodniu, w godz. 10:00 – 13:00.

W celu koordynacji działań Burmistrz Miasta Przeworska 7 marca powołał zespół zadaniowy ds. pomocy uchodźcom z Ukrainy. Do zadań zespołu należy przygotowanie, realizowanie i nadzorowanie działań niezbędnych do zapewnienia pomocy, w tym pomocy humanitarnej, uchodźcom z terytorium Ukrainy, przebywającym na terenie miasta Przeworska, w szczególności w zakresie:

 • prowadzenia punktu informacyjnego dla uchodźców,
 • organizacji zbiórek żywności i niezbędnych artykułów dla uchodźców,
 • zapewnienia dzieciom uchodźców opieki w żłobkach oraz edukacji w przedszkolach i szkołach,
 • organizacji wolontariuszy do pomocy uchodźcom,
 • prowadzenie działań i kampanii informacyjnych skierowanych do mieszkańców Przeworska i uchodźców,
 • tworzenia bazy danych o podmiotach oferujących tymczasowe zakwaterowanie dla uchodźców.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – https://pomagamukrainie.gov.pl/

Urząd do Spraw Cudzoziemców – https://www.gov.pl/web/ua

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy mogą wystąpić w Polsce o nadanie numeru PESEL. Proces rejestracji ruszył w środę 16 marca.

Obywatele Ukrainy, którzy na skutek wojny opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.

Gdzie po numer PESEL?

Uchodźca z Ukrainy, aby uzyskać numer PESEL musi złożyć odpowiedni wniosek o jego nadanie (wniosek w języku ukraińskim – pobierz.pdf / wniosek w języku rosyjskim – pobierz.pdf). Wniosek ten należy wypełnić, czytelnie podpisać i złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Przeworska na I piętrze, w pokojach nr 109 i 110. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie spełniające wymagania, jak do dowodu osobistego.

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:
– dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,
– w przypadku osób poniżej 18 roku życia – także dokument potwierdzający urodzenie,
Co ważne, może być to także dokument unieważniony, a mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, w przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie.

Po co numer PESEL?

Numer PESEL będzie potrzebny Uchodźcy do złożenia wniosków o udzielenie świadczeń, w tym zdrowotnych, a także do dopełnienia formalności związanych z podjęciem pracy czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co ważne, złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje także pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, w przypadku gdy, jego wjazd nie został uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej.

Wniosek z załącznikiem należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta Przeworska na parterze w Kancelarii Ogólnej.