Rozbiórka muru cmentarza – strona wschodnia

Od kilku lat systematycznie przebudowywany jest mur cmentarza komunalnego przy ul. Tysiąclecia w Przeworsku. Stan ogrodzenia najstarszej nekropolii w naszym mieście wymaga jeszcze poprawy w kilku miejscach, dlatego też wykonawca zadania firma Usługi Budowlane Krzysztofa Balawendra przystąpiła do realizacji kolejnego etapu remontu.

Obecnie przeprowadzane prace, od strony wschodniej cmentarza, równolegle do ul. Krasickiego, polegają na rozebraniu przewróconego starego ogrodzenia na pozostałym odcinku długości 56 m w kierunku Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. Ten fragment również wykonywany jest jako tymczasowe rozwiązanie zabezpieczające cmentarz, do czasu realizacji tego odcinka przewidzianej zgodnie z dokumentacją projektową. W tym przypadku koszty przekraczają 30 tys. zł.