Dodatek osłonowy

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy miasta Przeworska mogą składać: – elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.;- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30. Więcej informacji na stronie MOPS Przeworsk. Kliknij