Nagrobek Patronowiczów wyremontowany

Zakończony został I etap prac konserwatorskich przy zabytkowym nagrobku rodziny Patronowiczów na cmentarzu komunalnym w Przeworsku (C3/A/7) zleconych przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela. 3 grudnia 2021 r. przedstawiciele Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu dokonali odbioru I etapu prac.

W ramach zadania odkopano i oczyszczono ściany piwniczek i elementy piaskowca, dokonano naprawy technicznej piwniczki, zdezynfekowano i odsolono wszystkie elementy piaskowca, wzmocniono osłabione partie kamienia preparatami krzemoorganicznymi, podklejono rozwarstwienia kamienia i rozbite fragmenty.

Całkowity koszt zadania to 20 890,32 zł, z czego 10 890,32 zł to wkład własny gminy oraz fundusze zebrane podczas kwesty. Kwotę 10 000 zł dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. II etap prac przy nagrobku planowany jest do realizacji w 2022 roku.