Uwaga! Próby syren alarmowych

Urząd Miasta Przeworska informuje, że dzisiaj 18 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzony na terenie Przeworska trening systemu wykrywania i alarmowania (SWA) nt. „Ocena sytuacji skażeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności województwa przed skutkami zdarzeń CBRN przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów i technologii IT i radiokomunikacji cyfrowej”. W związku z tym fizycznie uruchomione zostaną syreny alarmowe:
• godzina 11.00 – ogłoszenie alarmu (modulowany dźwięk syreny przez okres trzech minut),
• godzina 11.15 – odwołanie alarmu (ciągły dźwięk syreny w przez okres trzech minut).