Nowy chodnik na ulicy Gorliczyńskiej

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela, na wniosek radnej Bernadetty Zamorskiej oraz sołtysa wsi Gorliczyna Tomasza Jędrzejca, część ulicy Gorliczyńskiej zyskała po stronie miasta i Gminy Przeworsk nowy chodnik. Udział miasta w inwestycji to kwota 21 877,00 zł.

Burmistrz Kisiel dziękuje Wójtowi Gminy Przeworsk Danielowi Krawcowi i Staroście Przeworskiemu Bogusławowi Urbanowi za partycypację w zadaniu, którego realizacja była niezwykle istotna ze względu na bezpieczeństwo dochodzących do szkoły dzieci.