Dom z Tkackiej i nowe sanitariaty na Pastewniku

Zakończone zostały prace inwestycyjne na terenie Zajazdu Pastewnik. Po rozbiórce, przeniesieniu zachowanej części budynku mieszkalnego przy ul. Tkackiej w Przeworsku i wykonaniu fundamentów, odtworzono zabytkowy budynek oraz przystosowano go do celów wystawienniczo-warsztatowych.

Na parterze domu z Tkackiej zagospodarowane są pomieszczenie izby tkackiej oraz pokoje administracyjne i łazienki. Na dostosowanym poddaszu obiektu mieszczą się pokoje warsztatowe z łazienkami. Całość nawiązuje do zaktualizowanego przez zespół dr inż. arch. Marty Urbańskiej z Politechniki Krakowskiej projektu „Przeworskiego Zamysłu” opracowanego w latach 70. XX w. przez inż. Stanisława Żuka. W budynku o wymiarach 13,92 m x 6,09 m zlokalizowano 5 pokoi, 4 łazienki, korytarz i schody.

Równocześnie, w ramach realizowanego projektu, po uprzedniej rozbiórce starych sanitariatów, robotach ziemnych i fundamentowych zostało wybudowane nowe zaplecze sanitarno-higieniczne z kotłownią. Nowy budynek ma wymiary 10,10 m x 13,30 m, jest parterowy, wykonany z pustaków oblicowanych poziomymi deskami elewacyjnymi. Posiada przedsionek, sanitariat dla niepełnosprawnych, 8 kabin WC, 6 kabin natryskowych oraz kotłownię.

Podczas prac wymieniono również 22 szt. istniejących lamp oświetlenia zewnętrznego wraz z okablowaniem i osprzętem, na stylizowane lampy ledowe.

Na obie inwestycje uzyskaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w wysokości 581 299,49 zł. Zadania na terenie Zajazdu Pastewnik wykonała firma Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel z Tyniowic. Łączna wartość prac to 1 470 022,84 zł.