Wyniki głosowania – Budżet Obywatelski Miasta Przeworska 2022

24 września 2021 r. zakończyło się głosowanie nad projektami złożonymi w ramach „Budżetu obywatelskiego miasta Przeworska na rok 2022”. W kategorii projekty lokalne największą liczbę głosów uzyskały, tym samym zostały wybrane do realizacji, projekty:
1. Ogród kieszonkowy przy placu Mickiewicza w Przeworsku – 749 głosów,
2. Budowa placu zabaw przy ul. Solarza w Przeworsku – 688 głosów.

W kategorii projekty ogólnomiejskie na projekt pn. Budowa terenu rekreacyjnego „Kubuś” przy ul. Pszennej obejmującego plac zabaw i siłownię zewnętrzną, zagłosowało 477 mieszkańców.

Szczegółowe wyniki głosowania poniżej: