Przeworski Klaster Energii

Wczoraj, wspólnie z wójtami i burmistrzami gmin z powiatu przeworskiego, mając na celu rozwój energetyczny, w tym rozwój OZE, powołany został Przeworski Klaster Energii. Umowy podpisali Miasto Przeworsk, Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Przeworsk, Gmina Gać, Urząd Gminy Zarzecze. Powołanie Przeworskiego Klastra Energii pozwoli na aplikowanie o dodatkowe środki finansowe krajowe czy też unijne z nowego budżetu Unii Europejskiej.

„Klaster energii” to porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła, chłodu, energii elektrycznej w transporcie oraz paliw. Formalnie „klastrem energii” określamy cywilnoprawną umowę np. osób fizycznych, prawnych, a także jednostki samorządu terytorialnego. Jej przedmiotem jest wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucja, obrót energią (w tym z odnawialnych źródeł) lub wybrane przez członków klastra poszczególne elementy.