Lekcja ekologiczna

W związku z tegoroczną akcją Sprzątania Świata, p. Renata Chomik i p. Krystyna Wołowiec z Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Przeworska przeprowadziły lekcję ekologiczną w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Przeworsku dla grupy „Misie”.

Dzieci uczyły się jak segregować śmieci oraz jak postępować z odpadami niebezpiecznymi. Grupa bardzo dobrze poradziła sobie z segregacją przygotowanych, czystych odpadów. Przedszkolaki zostały podzielone na grupy w kolorach worków do segregacji: żółtą – która, wybierała plastik i metal do żółtego worka, niebieską – poszukiwaczy papieru do worka z makulaturą, zieloną – tropicieli opakowań ze szkła oraz brązową – „łowców” bioodpadów.

Była to kolejna lekcja edukacyjna, której odbiorcami są dzieci z przeworskich przedszkoli oraz szkół podstawowych. Referat Ochrony Środowiska prowadzi zapisy na lekcje edukacyjne z zakresu ochrony środowiska na nowy rok szkolny 2021/2022 – w szkołach i przedszkolach lub w Izbie Przyrodniczej przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku.