Ruszył przetarg na przebudowę ul. Węgierskiej

29.09.2021 r. to wyznaczony przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich termin na składanie ofert dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od km 150+060,60 do km 150+600,00 polegająca na budowie chodnika w m. Przeworsk”.

Cieszy zapowiedź realizacji kolejnego zadania drogowego, które poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz wizerunek południowego wjazdu do naszego miasta. Przypomnijmy, że chodzi o odcinek ul. Węgierskiej od mostu na rzece Mleczce do nowo projektowanego ronda obecnie realizowanej drogi wojewódzkiej nr 835 z Lublina w kierunku Dynowa.

Ten odcinek ulicy Węgierskiej w przyszłym roku przejdzie w zarząd dróg powiatowych. Podejmowane od 2015 roku starania Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela zmierzające do zaangażowania najważniejszych władz samorządowych województwa i powiatu przyniosły pozytywny skutek, czego dowodem było zlecenie technicznej dokumentacji projektowej oraz ogłoszony obecnie przetarg na realizację robót drogowych.

Już dziś Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel dziękuje zarówno Staroście Przeworskiemu, przyszłemu zarządcy drogi, jak i Marszałkowi Województwa, obecnemu zarządcy, za podjęcie decyzji w sprawie realizacji tego ważnego dla nas zadania.

Zakres robót przewiduje przebudowę istniejących chodników na ul. Węgierskiej, budowę nowych chodników w miejscu likwidowanych rowów odwadniających, budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku drogowym oraz wykonanie modernizacji nawierzchni asfaltowej. Wartość kosztorysowa zadania to ponad 3,07 mln złotych, z czego 25% to udział miasta Przeworska.

Miejmy nadzieję, że już wkrótce nastąpi rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą. Jeżeli tak się stanie, to pod koniec 2022 roku wspólnie z nowym przebiegiem drogi woj. nr 835 pojedziemy również wyremontowanym i bezpiecznym odcinkiem ul. Węgierskiej!