Wesoły Senior – przegląd kabaretowy

Bardzo się cieszę, że w niedzielne popołudnie 5 września mieliśmy możliwość spotkać się w szerokim gronie wielopokoleniowym, w tym szczególnym miejscu Przeworska, gdzie energia i witalność to jedne z podstawowych zasad – Dziennym Domu „Senior+” w Przeworsku. Seniorzy to chodząca skarbnica wiedzy, doświadczenia, ale i radości z życia, której uczą młodsze pokolenia jak nikt i nic innego.

Obecnie w sposób szczególny potrzebujemy tego typu spotkań, budowania relacji, a nade wszystko wzajemnej integracji środowiska seniorów z mieszkańcami, tymi niewiele młodszymi jak i tymi najmłodszymi. Po długim czasie wymuszonego braku kontaktu, każde spotkanie cieszy nas jeszcze bardziej. Musimy o to dbać i pielęgnować jak najcenniejszy skarb.

Myślę, że po blisko dwóch latach działalności Dziennego Domu Senior + w Przeworsku, z ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że polityka senioralna, którą wdrożyliśmy w naszym mieście przyniosła bardzo pozytywny efekt. Przebudowany i dostosowany budynek zapewnia przeworskim emerytom godziwe warunki do spotkań w gronie rówieśników, rozwijania ich pasji i dzielenia zainteresowaniami.

Dziękuję całemu zespołowi przeworskiego Domu Seniora na czele z panią kierownik Krystyną Kaszubą za codzienną pracę i zaangażowanie. Wasze oddane serca, kreatywność i podejmowana inicjatywa przyczynia się do budowania niezwykłej atmosfery.

Burmistrz Miasta Przeworska

Leszek Kisiel

FOTOGALERIA Z WYDARZENIA