Uwaga! Od dziś rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) !

Czym jest, jakie są jej główne założenia i jakie dane będą zbierane? Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to jeden z pomysłów Ministerstwa Klimatu na walkę ze smogiem w Polsce. Będzie to rządowa baza danych, w której znajdą się informacje dotyczące źródła ciepła w domach, budynkach wielorodzinnych, budynkach publicznych, lokalach usługowych oraz ogródkach działkowych.

Nowelizacja ustawy została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i pełnomocnika premiera ds. programu „Czyste Powietrze”. Ma ona na celu umożliwić szybsze wykrycie osób, które ogrzewają dom niedozwolonymi paliwami, a także usprawnić realizację programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”.

Zgodnie z projektem ustawy każdy właściciel bądź zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji o używanych źródłach ciepła od dnia 1 lipca 2021 roku. Termin składania deklaracji:

  • dla nowych budynków
  • 14 dni od momentu uruchomienia,
  • dla starych budynków – 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 21 listopada 2008 r. (t. j. Dz.U. 2021 r., poz. 554) kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.

Przypomnijmy, że CEEB będzie bazą danych, których administratorem będzie Burmistrz Miasta Przeworska. Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Deklaracja będzie zawierać takie dane jak:

  • imię i nazwisko lub nazwę właściciela bądź zarządcy budynku,
  • adres nieruchomości,
  • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) właściciela bądź zarządcy budynku,
  • informacje o liczbie i rodzaju posiadanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw (sieć ciepłownicza, kocioł na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący (np. koza), kominek na paliwa stałe (drewno, pellet, węgiel), kocioł olejowy, piec olejowy, kocioł gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, podgrzewacz gazowy pojemnościowy, grzejniki gazowe, kominek gazowy, nagrzewnice gazowe, promienniki gazowe, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, pompa ciepła powietrzna, pompa ciepła gruntowa, pompa ciepła wodna, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne).

FORMULARZ DEKLARACJI DLA BUDYNKÓW I LOKALI ZAMIESZKAŁYCH (kliknij tutaj)

FORMULARZ DEKLARACJI DLA BUDYNKÓW I LOKALI NIEZAMIESZKAŁYCH (kliknij tutaj)

Wszelkie niezbędne informacje będą również zbierane w trakcie kontroli przeprowadzanych przez: kominiarzy, straż miejską bądź inspektora nadzoru budowalnego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB):

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ (kliknij tutaj)