Informacja dla właścicieli lasów

Informujemy, że na terenie całego kraju rozpoczęto wykonanie „Wielkoobszarowej inwentaryzacji lasów”, którą zostały objęte także lasy prywatne. Prosimy wszystkich właścicieli lasów o umożliwienie pracownikom Biura Urządzania Lasu realizacji prac polegających m. in. na sporządzeniu inwentaryzacji. Prace badawcze będą prowadzone do 2024 roku.

Więcej informacji w obwieszczeniu: