Informacja dotycząca zmiany taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje swoich klientów, że na mocy Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 maja 2021 r., Nr RZ.RZT.70.157.2021.MKO została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta PRZEWORSK, gminy PRZEWORSK i gminy ZARZECZE na okres 3 lat, począwszy od dnia 17.06.2021 r.  Szczegółowe informacje przedstawiono w zakładce Dokumenty do pobrania: http://pgk-przeworsk.pl/?page_id=17