Opłaty w USC bezgotówkowo

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Przeworsku wprowadzona została płatność bezgotówkowa. Opłatę skarbową m.in. za: wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, opłaty za ślub (za sporządzenie aktu małżeństwa) można uiścić poprzez terminal umieszczony bezpośrednio przy stanowisku obsługi mieszkańców. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne oraz zaoszczędzi czas. Płatność gotówkowa w Kasie Urzędu Miasta (czynnej w godz. 8.00-12.00) zostaje utrzymana.