Uchwała Antysmogowa w Województwie Podkarpackim – informacja dla mieszkańców miasta Przeworska

W Województwie Podkarpackim uchwała antysmogowa została podjęta 23 kwietnia 2018 r., do najważniejszych jej założeń należą:

1. Zakaz spalania niskiej jakości paliwa – od 1 czerwca 2018 r., tj.:

 • węgla brunatnego,
 • mułów i flotu oraz ich mieszanek,
 • paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy o wilgotności powyżej 20%.

2. Zakaz instalowania kotłów poniżej 5 klasy od 1 czerwca 2018 r.

3. Zakaz eksploatacji kotłów klasy 3 i 4 oraz niższych od 1 stycznia 2028 r.

Będzie można używać kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisji (PN-EN 303-5:2012) tylko do 1 stycznia 2022 r.
Wolno instalować tylko kotły spełniające normę emisyjną 5 klasy (od 1 czerwca 2018 r.).
Uchwała antysmogowa wskazuje jako preferowane sposoby ogrzewania, następujące systemy:

 • system ciepłowniczy
 • ogrzewanie gazowe
 • elektryczne ogrzewanie akumulacyjne
 • odnawialne źródła energii
 • instalacje spalające biomasę (o niskim poziomie wilgotności)

Warto także przypomnieć, że w uchwałach antysmogowych dla poszczególnych województw często nie znajdziemy zakazu spalania śmieci, ponieważ zakaz ten już obowiązuje na mocy ustawy o odpadach. Znajdują się tam także zapisy o zakazie spalania przetworzonych materiałów (np. tworzywa sztuczne, płyty wiórowe, malowane lub lakierowane drewno).
Terminy wymiany kotłów i pieców, które zostały zakupione przed 1 czerwca 2018 r. i nie spełniają standardów zgodnych z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń w województwie podkarpackim:

 • od 1 stycznia 2022 r. dla kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji, lub nie posiadających tabliczki znamionowej,
 • od 1 stycznia 2024 r. dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,
 • od 1 stycznia 2026 r. dla kotłów eksploatowanych poniżej 5 lat od daty produkcji,
 • od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można używać kotłów spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń dla klasy 3 i 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Pliki do pobrania: Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego