Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej wszystkim osobom zatrudnionym w sektorze dostaw wody, gospodarowania ściekami, odpadami i rekultywacji składamy najserdeczniejsze życzenia.To święto jest okazją, aby podziękować Państwu za trud, a w okresie pandemii często ponadwymiarowy nakład pracy, przekraczający podstawowe obowiązki.

Niech każdego dnia towarzyszy Państwu satysfakcja z dobrze wykonywanych zadań i życzliwość mieszkańców Przeworska, doceniających Waszą pracę. Równocześnie łączymy najlepsze życzenia spełnienia planów, wielu sukcesów, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.