Lekcje edukacyjne

Od 11-17 marca 2021 r. pracownicy Referatu Ochrony Środowiska – Renata Chomik i Krystyna Wołowiec przeprowadziły w  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja  w Przeworsku i Szkole Podstawowej nr 3 w Przeworsku 10 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów ekologicznych.

Dzieci przyznały, że każdy z nich posiada w domu kosz na śmieci i chętnie powzięły wezwanie, by nauczyć się prawidłowo segregować odpady komunalne, które każdy wytwarza w domu. Odbiorcami lekcji byli uczniowie klas „0”, 1, 2 i 3 i klasy integracyjnej, którzy z wielkim zapałem zaangażowali się w zlecone zadania ruchowe. Najchętniej zgłaszali się do zgniatania plastikowych butelek, pudełek i puszek. W ten sposób zrozumieli jak ważne jest zmniejszanie objętość odpadów, które wyrzucamy do worka.

Uczniowie zapoznali się z pojęciem recyklingu, czasem rozkładu odpadów oraz oznaczeniami na opakowaniach. Dowiedzieli się także, co robić z odpadami niebezpiecznymi. Dzieci były na zajęciach bardzo aktywne i świetnie radziły sobie z zagadkami i potrafiły prawidłowo posegregować odpady, które wylosowały. Ponadto zapoznały się z autorskim wierszykiem o segregacji, wymyślonym przez przeworszczankę – Karolinę Kruk-Polończyk. Opracowała: Renata Chomik


SEGREGUJĘ I JA

Wiedzą dorośli
Wiedzą i dzieci
Do jakich worków
Wrzucamy śmieci

Do niebieskiego
Papier wrzucamy
W zielonym worku
Szkło już tam mamy

A bioodpady
Do brązowego
Lub do kompostu
Wrzuć mój kolego

A do żółtego
Plastik i metal
I wszystkie dzieci
Będą na medal!

A jak pomysłu
Na coś nie mamy
To do czarnego
Worka wrzucamy

Ale pamiętam i o tym że
Odpadów niebezpiecznych
Nie wyrzuca się!!!

Autor:
Karolina Kruk-Polończyk